Podziękowania

W imieniu brata i własnym chciałbym podziękować za sprawną organizację i
bardzo kulturalną obsługę pogrzebu naszej mamy Reginy Rutkowskiej.
Serdecznie pozdrawiamy,