Podziękowania

Serdecznie dziękuję pracownikom Zakładu Pogrzebowego „Apokalipsa” w Legionowie za profesjonalne przygotowanie pogrzebu mojego taty, Kazimierza Nizińskiego. Państwa wsparcie we wszystkich kwestiach formalnych i organizacyjnych było nieocenione.