Podziękowanie

Jeszcze raz chciałbym podziękować za organizację uroczystości pogrzebowych mojej Ciotki Heleny Lidii Choteckiej.
Chciałbym również podziękować zespołowi , osobom biorących udział w ceremonii na cmentarzu.
Dzięki ich postawie, zachowaniu itp. ta smutna ceremonia nabrała wyższego wymiaru.
Bardzo dziękuję w imieniu rodziny Choteckich.