Poradnik

Utrata bliskiej nam osoby to wielki cios dla jej rodziny i przyjaciół. Ale tak naprawdę ta osoba tak do końca nie umiera, gdyż zostaje w naszych głowach, pamięci a głównie w sercu. W tak ciężkiej chwili chcielibyśmy pomóc Państwu przejść przez wszystkie formalności, dlatego napisaliśmy poradnik, co krok po kroku należy zrobić po śmierci bliskiej osoby.

Co należy zrobić, gdy odchodzi bliska osoba:

Pierwsze kroki…, od czego zacząć?

1.  Zawiadom lekarza – Karta zgonu.

Jeśli bliska Ci osoba zmarła, musisz jak najszybciej powiadomić o tym lekarza rodzinnego/pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112 (z tel. komórkowego). Przybyły na miejsce lekarz stwierdza zgon i  zostawia dokument na podstawie którego można powiadomić zakład pogrzebowy. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa lub wypadku, ciało na polecenie prokuratury może zostać przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Wówczas kartę zgonu wystawia lekarz sądowy.

2. Telefonicznie ustalamy z pracownikiem zakładu tel. (22) 774 -15 -88 termin przewiezienia ciała zmarłego (z domu, szpitala, zakładu medycyny sądowej) do chłodni.

3. Akt zgonu.

Po akt zgonu musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu. Akt zgonu jest niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, wypłaty ubezpieczenia na życie, czy załatwienia formalności związanych z postępowaniem spadkowym. Dokumenty jakie musimy mieć ze sobą to:

-karta zgonu,

-dowód osobisty swój i osoby zmarłej,


4. Rozpoczynamy organizację pogrzebu….

Do zakładu pogrzebowego musimy zabrać: kartę zgonu, akt zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub (jeśli zmarły był emerytem lub rencistą), legitymację emeryta/rencisty.

W biurze zakładu pogrzebowego ustalamy wszelkie szczegóły związane z zorganizowaniem pogrzebu: datę pogrzebu (lub kremacji), cmentarz i miejsce pochówku oraz rodzaj obrządku religijnego. Będziecie Państwo również poproszeni o wybór trumny oraz innych akcesoriów, potrzebnych do zorganizowania ceremonii pogrzebowej jak np. tabliczka, nekrologi, kwiaty itp.


Dodatkowe informacje:
  • Wykup kwatery na cmentarzu.  Jeśli zmarły nie posiadał wykupionego miejsca na cmentarzu, należy takie miejsce wykupić.
  • Wybranie miejsca na nabożeństwo żałobne.  Nabożeństwo żałobne może mieć miejsce w kościele lub w kaplicy cmentarnej. Szczegóły dotyczące daty i godziny nabożeństwa ustalamy z księdzem w porozumieniu z Państwem.
  • Wydrukowanie i rozwieszenie nekrologów. Po ustaleniu daty i godziny pogrzebu od razu przygotowujemy klepsydry. W lokalnej gazecie możemy również zamówić nekrolog.
  • Zamówienie wieńców.  Spośród szerokiego wachlarza propozycji pomagamy wybrać Państwu najodpowiedniejszy kolor, układ oraz wielkość kompozycji wieńców, wiązanek oraz kwiatów na pogrzeb.
  • Przygotowanie zmarłego do pogrzebu.  Ciało zmarłego wymaga odpowiedniego przygotowania. Tanatokosmetyka oraz tanatotoaleta to podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, które wykonuje Nasz profesjonalnie wyszkolony personel.Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zmarły nie zostawił testamentu lub innych pisemnych instrukcji, w których wyraził swoją wolę dotyczącą pochówku. Jeśli nic takiego nie zostało zapisane, to organizator pogrzebu lub najbliższy krewny decyduje o rodzaju pochówku i przebiegu uroczystości.

Zgłoszenie zgonu musi nastąpić najpóźniej w ciągu 72 godzin od daty śmierci, lub 24 godzin jeśli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, to szpital jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej – wówczas czynność pochowanie ciała powinna nastąpić przed upływem 24 godzin od daty śmierci.

  KARTA ZGONU  
Jest to dokument wystawiany przez lekarza stwierdzającego zgon, a na jego podstawie otrzymamy akt zgonu, który jest potrzebny do przeprowadzenia pochówku. Karta zgonu wydawana jest w dwóch egzemplarzach: A- służący do celów statystycznych i B- służący do celów pochowania zwłok.
   
Przyczyna zgonu nie jest konieczna do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można jej ustalić oraz nie istnieje podejrzenie zabójstwa lub samobójstwa, na karcie zgonu w miejscu gdzie należy wpisać przyczyna zgonu wpisuje się „przyczyna zgonu nieustalona”.

AKT ZGONU

 

Inaczej akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby trzeba zgłosić najpóźniej do 3 dni od śmierci. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani:

1. małżonek lub dzieci zmarłego

2. najbliżsi krewni lub powinowaci

3. osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon

4. osoby, które były naocznymi świadkami zgonu lub widziały zmarłą osobę na chwilę przed śmiercią

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia śmierci są zobowiązane szpital lub zakład.

Osoba zgłaszająca zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego musi dostarczyć kartę zgonu i zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie dwóch egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu cywilnego jest bezpłatne.

Każdy akt zgonu jest częścią księgi stanu cywilnego i jest przechowywany w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Jest możliwe otrzymanie jedynie odpisu aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.


TRANSPORT

 
W zakresie transportu restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich przyjętych ustawowo norm i przepisów. Do Państwa dyspozycji oddajemy eleganckie i nowoczesne autokarawany.
 
Nasz zakład pogrzebowy wykonuje swoją pracę zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, załatwiamy  wszelkie niezbędne formalności związane z transportem, tłumaczeniem potrzebnych dokumentów itp. Proponujemy różne sposoby transportu ciała: drogą lądową, lotniczą oraz morską. 

KREMACJA

 
Inaczej spopielenie. Przeprowadzana jest w piecu kremacyjnym. Najbliżsi maja możliwość być obecnym przy wprowadzaniu trumny z ciałem zmarłego do komory pieca kremacyjnego. Proces jest w pełni zautomatyzowany. Proces kremacji jest bezzapachowy i bezdymny.
 
Rozsypywanie prochów zmarłych  jest nielegalne w Polsce, poza pogrzebami morskimi (potrzebne jest odpowiednie pozwolenie).

DAWCA ORGANÓW

 
O tym czy zostać dawcą organów każdy powinien sam zdecydować, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zgodnie z polskim prawem dawcą organów po śmierci może być każda osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu co do pobrania od niej tkanek lub narządów. Jednak rodzina zmarłego może wyrazić swój sprzeciw i wtedy do transplantacji może nie dojść. Aby zostać dawca trzeba spełniać odpowiednie wymogi dotyczące zdrowia.
 
W takim razie za życia ważne jest, aby zdecydować się czy chce się być dawcą czy nie.