Pogrzeb

Pogrzeb

W Polsce dominują uroczystości pogrzebowe o charakterze tradycyjnym. Nasz zakład oferuje organizację pochówku w zgodzie z wyznawaną religią oraz wolą
rodziny.

Prowadzimy szeroki wachlarz usług związanych z pochówkiem.

Mamy świadomość, że oprócz wyznania rzymskokatolickiego są też wyznawcy innych religii oraz osoby, które odżegnują się od jakiejkolwiek wiary.

Organizujemy nie tylko tradycyjne pogrzeby w obrządku rzymskokatolickim, ale także pogrzeby świeckie i pogrzeby ludzi innych wyznań.

Kremacja

Kremacja jest jedną z form pochówku, która zyskuje coraz większe zainteresowanie. Chcemy Państwu przybliżyć w  jaki sposób przebiega kremacja i czym się różni od tradycyjnych procedur pogrzebowych.

Formalności i ubiór zmarłego.

Zwykle wymagane jest kilka dokumentów, aby ciało zmarłego można było poddać kremacji. Wszystkie dokumenty przygotujemy oraz pomagamy wypełnić w Naszym biurze, tak aby mogli Państwo złożyć jedynie podpisy  ( oczywiście mając na uwadze komfort staramy się maksymalnie odciążyć Państwa z załatwienia wszelkich formalności).
Ciało przygotowuje się tak jak do tradycyjnego pogrzebu lub zastępuje ubranie np. całunem.


Trumna kremacyjna. 

Spalanie odbywa się w trumnie kremacyjnej, która musi być ekologiczna, bez warstw lakieru oraz metalowych czy plastikowych ozdób (np. tekturowa, wiklinowa, drewniana). Nie wolno również wkładać nic do środka ze względu możliwość wybuchu lub nieprzyjemnego zapachu w przypadku materiałów z tworzyw sztucznych.


Przebieg spalania.

Proces spalania polega na bezdymnym i bezzapachowym spopieleniu ciała. Czas trwania kremacji to około 2-3 godziny. Odbywa się ona pod wpływem intensywnego spalania, w temperaturze 800-1200 stopni, a po zakończeniu cyklu prochy wsypywane są do urny i wydawane ze stosownym dokumentem – świadectwem kremacji.


Pogrzeb skremowanych szczątków.

Po kremacji zwykle odbywa się tradycyjny pochówek, podczas którego urna z prochami zostaje złożona do grobu lub w kolumbarium. Oczywiście czuwamy nad sprawną organizacją i należną powagą ceremonii pogrzebowej.

W Polsce obecnie nie dopuszczalne jest rozsypywanie prochów osoby zmarłej, czy to na cmentarzach, czy poza nimi, oraz przechowywanie urny z prochami w innym miejscu niż na cmentarzu.

Transport

W zakresie transportu restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich przyjętych ustawowo norm i przepisów.
Do Państwa dyspozycji oddajemy eleganckie i nowoczesne autokarawany.

» Przewóz miejski – Polega na przewiezieniu ciała osoby z miejsca, gdzie doszło do zgonu, do chłodni naszego zakładu. Jeśli zgon nastąpił w domu, wzywany jest lekarz rodzinny lub pogotowie, aby potwierdzić zgon i wystawić kartę informacyjną.

» Przewóz krajowy – Kiedy śmierć następuje poza miejscem zamieszkania, potrzebny jest transport ciała z innej miejscowości. Firma Apokalipsa posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania takiej usługi. Dysponujemy też specjalnie przygotowanymi do tego celu samochodami.

» Przewóz międzynarodowy – W naszej ofercie znajdą Państwo także usługi międzynarodowego transportu ciała, na zlecenie instytucji lub osób prywatnych. Wszystko odbywa się szybko i sprawnie.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum, domu opieki wystarczy, że wykonają Państwo do Nas telefon (22) 774-15-88 i zadecydują o terminie odbioru ciała. Mając upoważnienie rodziny odbierzemy ciało ze szpitala, bez konieczności Państwa obecności.

Podejmujemy się załatwiania formalności w urzędach zarówno w kraju jak i za granicą. Całą procedurę przeprowadzamy z pełnym poszanowaniem zmarłej osoby.

Ekshumacja

Oferujemy usługę przeprowadzania ekshumacji osoby zmarłej. Może ona zostać wykonana na życzenie rodziny lub z innych powodów. Usługa polega na wyjęciu osoby zmarłej z miejsca gdzie została wcześniej pochowane oraz przeniesieniu i ponownym pochowaniu.


W jakich przypadkach wykonywana jest ekshumacja?

1. Na zarządzenie prokuratora lub sądu, jeśli istnieją wątpliwości co do przyczyny śmierci zmarłego;

2. Na prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok: małżonek zmarłego, krewni –wstępni (rodzice zmarłego), zstępni (dzieci i wnuki zmarłego) i boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni zmarłego) oraz powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia (synowa, zięć lub teściowie);

3. Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.


Od czego zacząć, aby przeprowadzić ekshumację ?

Procedura ekshumacyjna zaczyna się od ustalenie cmentarza, na który szczątki mają zostać przeniesione. W tym celu należy udać się do administracji wybranego przez siebie cmentarza i omówić wszystkie szczegóły.

Następnie poprzez złożenie wniosku należy powiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o miejscu przeprowadzania ekshumacji. Sanepid wydaje zgodę na wydobycie zwłok w formie decyzji administracyjnej. Wniosek może złożyć wyłącznie najbliższa rodzina zmarłego (nie może go złożyć zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa). Sanepid sprawuje nadzór nad poprawnym wykonaniem wszystkich czynności związanych z ekshumacją.

 

Legionowie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się przy

ul. Generała Władysława Sikorskiego 11

tel: (022) 774-15-76(022) 774-02-52

Kolejny krok to uzyskanie zgody administracji cmentarza, z którego szczątki mają zostać przeniesione. Do administracji cmentarza dostarczamy zgodę Sanepidu, po czym zostaje wyznaczony termin ekshumacji.

O terminie dostarczenia ekshumowanych szczątków należy poinformować cmentarz, na który będą one przenoszone.

Trzeba również pamiętać o dostarczeniu karty zgonu  do administracji cmentarza, na którym zostaną pochowane szczątki.

W ustalonym wcześniej terminie zostaje przeprowadzona ekshumacja przez uprawniony do tego zakład pogrzebowy. W uzasadnionych przypadkach podczas ekshumacji obecny jest przedstawiciel Sanepidu, który sprawuje pieczę nad prawidłowym jej przebiegiem.


Podstawa prawna:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778) przeprowadzenie ekshumacji przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że Inspektor Sanitarny wyrazi (z uwagi na nadzwyczajne okoliczności) zgodę na inny termin. W Polsce poza tym okresem ekshumacji nie wykonuje się.